Hoạt động kinh doanh thông minh hôm nay là thiên tài của ngày mai

Ngày mai là một biên giới kinh doanh thông minh hơn. Khai thác tiềm năng của dữ liệu. Khai thác các cơ hội trong đám mây. Mở khóa các giải pháp trong các sáng kiến ​​kỹ thuật số.

Ngày 01 ở Malaysia.

Chúng tôi xúc động khi nhận được Tableau Giải thưởng đối tác bạc năm 2018 Đối tác bạc Tableau

Hoạt động kinh doanh thông minh hôm nay là thiên tài của ngày mai

Ngày mai là một biên giới kinh doanh thông

minh hơn. Khai thác tiềm năng của dữ liệu.

Khai thác các cơ hội trong đám mây. Mở

khóa các giải pháp trong các sáng kiến ​​kỹ thuật số.

Ngày 01 ở Malaysia

Chúng tôi xúc động khi
nhận được Tableau
Giải thưởng đối tác bạc năm 2018

Tin tức & cập nhật

2018 Tableau Experience Malaysia

2018 Tableau Experience Malaysia, the coolest event for data lovers. In 2018, Syntrino Solutions Sdn. Bhd. received the Tableau Silver APAC Partner Award recognising its work in developing businesses in the region through Tableau Syntrino Solutions Sdn. Bhd. ...

read more

We are the leading Tableau partner in Asia Pacific.

Syntrino Solutions, a leading Tableau partner in Asia Pacific. ‘We recognised the need for visual analytics in Malaysia in order to help businesses in the region. We first started using Tableau for ourselves, as a way to get a better view of how our business was...

read more

News & Updates

2018 Tableau Experience Malaysia

2018 Tableau Experience Malaysia, the coolest event for data lovers. In 2018, Syntrino Solutions Sdn. Bhd. received the Tableau Silver APAC Partner Award recognising its work in developing businesses in the region through Tableau Syntrino Solutions Sdn. Bhd. ...

read more

Những người ra quyết định kinh doanh cần được trao quyền đầy đủ với dữ liệu chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt. Phạm vi tiếp cận phân phối cần có kiến thức cao hơn và ma trận lớn hơn để đi sâu hơn và xa hơn. Tại giao điểm này của dữ liệu, công nghệ và bối cảnh kinh doanh, những giải pháp Syntrino  trao quyền cho con người  để mở ra giá trị trong công ty của họ và đi trước trong ngành công nghiệp của họ.

Get in touch

Share This